Povijest

Povijest Neptuna poput legende o Feniksu

Povijest dubrovačkog veslačkog kluba Neptun može se, u prenesenom smislu, usporediti s legendom o mitološkoj ptici Feniksu, koja je – tobože osjećajući blizinu svoje smrti – izgorjela u gnijezdu, a onda ponovno uskrsnula iz svoga pepela i nastavila besmrtnost življenja. Naime, i Neptun je od osnutka do danas više puta proživljavao toliko teške krize da su mu aktivnosti gotovo potpuno zamirale, da bi se opet pokrenuo i preporađao, uspijevajući se vinuti do izvrsnih sportskih rezultata…

Točan datum osnutka ”Neptuna” – nepoznat

Dubrovčanin Milivoj Petković koji se bavio istraživanjem povijesti sporta općenito navodi da početak organiziranog veslačkog sporta u Dalmaciji datira od 1883. godine kad je u Zadru osnovan klub pod nazivom ”Circolo canotieri Dalmazia”. Dvije godine poslije, također u Zadru, osnovana je veslačka sekcija pri ”Hrvatskom sokolu”, koja 1909. prerasta u V. K. ”Jadran”. Među najstarije klubove spada i splitski Rowing and Yachting Club ”Adria”, utemeljen 1890. godine. Šibenčani su 1912. osnovali Društvo za promicanje pomorskog sporta ”Sicum”, a Splićani 1914. Jugoslavenski pomorski sportski klub ”Gusar”. Popularnost i masovnost veslanja uslijedila je nakon prvog svjetskog rata, kad su – prema Petkoviću – obnovljeni ”Adria”, ”Gusar” i Jadran”, a zatim osnovani novi klubovi ”Biokovo” u Makarskoj (1921. godine), ”Krka” u Šibeniku (1923.), ”Neptun” u Dubrovniku (1923.), Veslačka sekcija dubrovačkog GOŠK-a (1924.), ”Galeb” u Starigradu na otoku Hvaru (1924.), ”Gusarin” u Omišu (1927.), te do 1934. godine još i ”Biograd” u Biogradu n/m, ”Galeb” u Prekom na otoku Ugljanu i ”Palanka” u Rogoznici kod Šibenika. Da Petkovićeve podatke o veslačkom sportu u Dalmaciji treba dopuniti zaključili smo na osnovi pisanja lista ”Jadranska straža” koji među dalmatinskim klubovima osnovanim prije prvog svjetskog rata spominje i ”Greben” iz Visa.

Svestranije i slojevitije istraživanje poduzeto s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja bilo nam je otežano zbog stanovitih nepodudarnosti podataka u dostupnim izvorima. Tako se u ”Jadranskoj straži” ističe kako su na širim područjima obuhvaćenim uspostavljanjem Kraljevine Jugoslavije postojali do konca prvog svjetskog rata samo slijedeći veslački klubovi: ”Adria” – Split, ”Hrvatski veslački savez” – Zagreb, ”Neptun” – Osijek, ”Ljubljanski sportski klub” – Ljubljana, ”Danubius” – Novi Sad, ”Vukovar” – Vukovar i ”Torontal” – Veliki Bečkerek. U nastavku iste informacije se nabrajaju klubovi osnovani od konca prvog svjetskog rata do sredine 1929. godine: ”Jadran” – Sušak, ”Crikvenica”, ”Uskok” – Senj, ”Krka” – Šibenik, ”Gusar – Split, ”Gusarin” – Omiš, ,,Greben – Vis, ”Biokovo” – Makarska, ”Neptun” Dubrovnik, ”Jadran – Herceg Novi, ”Gusar” – Zagreb, ”Bar-Kohba” – Osijek, ”Dunav” Pančevo, ”Smederevo”, ”Beograd” i ”Bob” u Beogradu, ”Galeb” – Zemun, ”Aleksandrovac” – Ohrid i ”Palić” – Subotica. Dalje piše kako je broj veslača mnogo veći nego što bi se očekivalo prema broju novih klubova, ‘jer dok su ranije klubovi imali poprečno do 20 članova, dandanas i stariji klubovi imaju poprečno bar po 50 članova, više ih po 100, 200 i 300, a Gusar – Split broji do 700 članova’.

Prva novinska vijest o ”Neptunu” objavljena je 20. ožujka 1923. godine u ”Gradskoj kronici” dubrovačkog lista ”Narodna svijest”, a glasila je: ”Veslački klub Neptun, ovo tek pred malo vremena osnovano veslačko društvo, našlo je lijep odaziv među našim građanima. Do sada se prijavio lijep broj izvršujućih i potpomažućih članova ali kako je opstanak ovog lijepog sporta skopčan sa velikim troškovima to je uprava društva poslala općini i raznim institucijama poziv za pripomoć, te će ovih dana ići Odbor za sakupljanje doprinosa. Kao uvijek tako i ovog puta neka se rado svako odazove te obilno daruje u fond ovog korisnog kluba koji će biti ugled našem milom gradu.” Nedugo zatim, u istom listu od 3. travnja, tiskana je obavijest koja se sastojala se od samo jedne rečenice – da će se u nedjelju, 8. travnja 1923. godine u prostorijama Dubrovačkog radničkog društva održati glavna skupština tog veslačkog kluba, s pozivom da joj prisustvuju ”svi utemeljitelji, potpomagajući i izvršujući članovi”. Odmah smo shvatili da postoji kontradiktornost koju je nužno razjasniti. Naime, u svim dosadašnjim tekstovima o ”Neptunu” navođeno je kako je veslački klub osnovan na skupštini od 8. travnja 1923. godine – što bi bilo održivo kad ne bi postojali prethodni podatci iz novina tiskanih 20 dana prije te skupštine (da je ”… ovo tek pred malo vremena osnovano veslačko društvo…”, odnosno da je već počela djelovati izabrana uprava društva time što je ”poslala općini i raznim institucijama poziv za pripomoć”, te da je najavljen obilazak potencijalnih donatora od strane također već izabranog Odbora za sakupljanje doprinosa), iz čega proizlazi da se osnivanje ”Neptuna” dogodilo zasad nepoznatog datuma uoči tiskanja ”Narodne svijesti” od 20. ožujka. Logično je zaključiti da je ”Neptun” oko mjesec dana ”stariji” nego što se do sada pisalo. Začudilo nas je što taj vrlo važan detalj nisu zamijetili prethodni istraživači povijesti veslačkog sporta u Dubrovniku.

Nažalost, u novinama nisu tiskani niti su u drugim dostupnim izvorima zabilježeni podatci o tijeku osnivačke skupštine i izboru klupskog čelništva, a ne zna se ni o čemu se raspravljalo i odlučivalo na glavnoj skupštini održanoj 8. travnja. Tadašnje novine su posvećivale vrlo malu pozornost sportskim aktivnostima, pa se tek pomnim pregledom požutjelih stranica mogu pronaći vrlo kratke sportske vijesti, i to u početku uglavnom o utakmicama lokalnih nogometnih klubova s gostujućim ekipama, da bi se poslije povremeno nešto više pisalo o nastupima plivača i vaterpolista ”Juga”. Naše sustavno i sveobuhvatno istraživanje bilo je otežano utoliko više što je klupska arhiva krajnje oskudna. Objašnjenje za to našli smo u prvom i jedinom broju lista ”Neptun” – glasila veslačkog kluba ”Neptun” Dubrovnik, tiskanom 13. veljače 1965. godine: ”… nije nam pošlo za rukom da dođemo do klupskog arhiva, za kojeg se smatra da je za vrijeme prošlog rata pohranjen na nekom tavanu nepoznate kuće u Rijeci dubrovačkoj’. Premda nepotpisani autor tog teksta priznaje da su zbog gubitka klupskog arhiva »podaci o djelovanju V. K. ”Neptuna” koje ovdje navodimo prilično oskudni i, svakako, nepotpuni«, iz nekog ranijeg izvora je prenio podatak da je ”Neptun” osnovan 8. travnja 1923. godine. Našu pozornost privukla je jedna rečenica iz izvješća sastavljenog prigodnom 60. obljetnice osnutka ”Neptuna” (dakle, sastavljenog 1983. godine): ”Sačuvana je knjiga članstva iz 1924. godine, gdje se na prvoj stranici nalaze utemeljitelji sa imenima i prilozima u novcu.” U vrijeme pisanja ovog teksta  za monografiju ”Neptuna” (2008.) ta se knjiga nije nalazila u arhivu kluba. Postojale su samo dvije knjige izlazaka veslača i čamaca na more i još neki dokumenti o kojima će se naknadno nešto više iznijeti. Neovisno od svega, značaj osnivanja ”Neptuna” ogleda se u činjenici da je to bio prvi u Dubrovniku samostalni klub za jednu sportsku granu.


Zapažen uspjeh na prvom prvenstvenom natjecanju

Treba istaknuti da je osnivanju ”Neptuna” prethodilo organiziranje veslačkih natjecanja u Dubrovniku, o čemu saznajemo iz ”Narodne svijesti” od 25. kolovoza 1920. godine. Na se odnosi tekst koji glasi: ”Ovom ćemo prigodom upozoriti našu omladinu da se više bavi zdravim športom u svoje slobodno vrijeme. Po drugim se gradovima pa i naše domovine zdravi šport i turistika u velike goji, jer je od koristi ne samo za tijelo već i duh jača i svježi. Zar ne bi i kod nas moglo biti malo više smisla i za ta sredstva odgoja? Lanjske smo godine imali jednu veslačku utakmicu, koja je lijepo ispala, a ove godine je još nema! Nadamo se ipak da neće izostati i ako se približavamo kraju sezone.”

Zaista je šteta što se ne može saznati nešto više o tim početcima sportskog veslanja u Dubrovniku: tko se sve bavio tim ”otmjenim sportom” – kako je veslanje nazivano u tadašnjim novinama, u kakvim se čamcima veslalo, s koliko se čamaca raspolagalo, gdje su se nalazila spremišta čamaca, kao i drugi zanimljivi detalji. Sasvim je sigurno da je pojava elegantnih dugih sportskih čamaca u gradskom portu pobuđivala znatiželju onih koji su promatrali kako se u njima voze mladići iz bogatih gosparskih obitelji. Može se zaključiti da je osnivanje ”Neptuna” uslijedilo kao odraz dostignutog spontanog razvoja rekreativnog sportskog veslanja u Dubrovniku.

Šture novinske vijesti otkrivaju da su ljubitelji sportskog veslanja prišli osnivanju ”Neptuna” s velikim entuzijazmom i poletom, nailazeći na podršku općinskih vlasti i gospodarstvenika (prvenstveno iz djelatnosti pomorstva) spremnih da materijalno pomognu razvoj kluba. Početak ”Neptunova” djelovanja označen je priređivanjem propagandnih javnih priredbi u Kuparima i Dubrovniku, s programom sastavljenim od veslačke regate, plivačkog natjecanja i vaterpolske utakmice. Tako je 9. lipnja 1924. na proslavi ”Češke Besede” u Kuparima demonstrirao utrku svojih četvorki ”Orsan” i ”Mrkan”. Pobijedila je, za cijelu dužinu čamca, ekipa ”Orsana” u sastavu: Rajčević (štroker), Kelez, Damiani i Jelić s komilarom Tripalo.

Prvi Neptunov prvenstveni nastup dogodio se 17. srpnja 1924. godine u Splitu na državnom veslačkom prvenstvu. Dubrovčani su trebali i prethodnog dana sudjelovati u natjecanju četvorki yole de mer, zajedno s domaćim ”Gusarom”, šibenskom ”Krkom”, ”Hrvatskim veslačkim klubom” iz Zagreba i ”Vukovarom”. Međutim, 16. srpnja je natjecanje počelo u 7 sati, a parobrod kojim su putovali dubrovački veslači je doplovio sa zakašnjenjem tek u 9 sati. ”Neptunov” vođa putovanja bio je dr. Lujo Fouque, koji je klub zastupao pred natjecateljskim odborom.

Na prvom startu 17. srpnja za nacionalno natjecanje i nagradu dr. Iva Stalia ”Neptunova” četvorka yole de mer nastupila je na stazi dugoj 1.200 metara. U ekipi su bili veslači Miho Kelez, Pero Hedl, Emanuel Damiani, Pero Rajčević i kormilar Mato Urban. U dubrovačkim novinama smo pročitali: »Toga dana pogodovalo je utakmicama izvanredno mirno more. Utakmice su bile veoma žive, a naročito prva točka u kojoj je četvorka ”Neptuna” došla druga po redu na cilj u 4,58 min. i to u razlici od 4 sekunda za Šibenikom koji je odnio pokal Dr. Iva Staglia. Treba naglasiti da je ova razlika u vremenu nastala usljed toga što je prvom veslaču ”Neptuna” za vrijeme starta izletilo sjedalo. Treći, iza dubrovačkog ”Neptuna”, je stigao ”Gusar” sa jednom momčadi, četvrti ”Adria” Split, peti ”Gusar” sa drugom momčadi.«

Ističući da je ”povoljno plasiranje Dubrovčana bilo burno pozdravljeno”, što pokazuje ”da se kod njih ozbiljno radi, jer su momci trenirani”, dubrovačke novine zaključuju: »Športski krugovi i čitava javnost u našem gradu se veseli uspjehom ovog mladog veslačkog kluba, koji je započeo svoj rad tek pred 2 mjeseca, ali je dobrom organizacijom, radom i disciplinom postigao zasluženi rezultat. Ugledno Upraviteljstvo naše Općine omogućilo je mladom klubu da sudjeluje utakmicama u Splitu sa lijepim doprinosom zašto zaslužuje javno priznanje. Ovom prigodom stavljamo na srce svim našim imućnim građanima, trgovcima i privrednicima, liječnicima i advokatima i ostaloj inteligenciji da se prenu iz dosadašnje apatije prema ovom klubu i da ga zaslužno i obilato podupiru, e da bi i Dubrovnik mogao da se pokaže što prije na međunarodnim olimpijadama, kao što je ove godine Split koji ovih dana odlazi na utakmice za Europsko prvenstvo u Zürichu….

Iz klupske monografije / napisao: Suad Ahmetović